River Point Wrocław

Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w apartamentach przy ulicy Mieszczańskiej.