Najwyższa Izba Kontroli we Wrocławiu. Zasilanie RG budynku

Zakres wykonanych prac:

  • ułożenie zasilania 240 mm ze złącza kablowego do rozdzielni głównej,
  • montaż rozdzielnic,
  • zasilanie ppoż centrali pożarowej i hydroforu,
  • przepięcie zasilania docelowego,
  • pomiar rezystancji izolacji kabli.