Pomiary Elektryczne

POMIARY ELEKTRYCZNE

Oferujemy kompeksowe usługi w zakresie pomiarów okresowych i odbiorczych, potwierdzone stosownym protokołem zawierającym: opis oględzin, zestawienie wyników oraz ocenę techniczną. Posiadamy odpowiednie kwalifikacje do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych oraz dysponujemy odpowiednim sprzętem. 

Ważne!

Każdy budynek musi posiadać aktualne pomiary. Przeprowadzanie okresowych przeglądów, pomiarów elektrycznych to gwarancja bezpieczeństwa i niezawodności instalacji elektrycznej. Pomiary elektryczne należy wykonać: 

  • zawsze przed oddaniem obiektu do eksploatacji (w przypadku montażu nowej jak i modernizacji obecnie istniejącej instalacji elektrycznej) 
  • każdorazowo w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i uszkodzenia budynku (pożar, powódź, silny wiatr, wyładowania)
  • okresowo raz na 5 lat – wymóg prawa budowlanego 

Wykonanie pomiarów składa się z:

  • oględzin wykonanej instalacji – sprawdzenie podłączenia przewodów, kontrola montażu oraz umiejscowienia kontaktów (np. odległość od źródła wody)
  • pomiaru rezystancji izolacji – pomiar natężenia prądu płynącego przez izolację pod wpływem przyłożonego napięcia stałego. Zbyt niska wartość rezystancji może spowodować niewłaściwe działanie wyłączników przeciwporażeniowych
  • pomiaru pętli zwarcia – polega na wywołaniu stanu “sztucznego zwarcia” oraz sprawdzeniu działania wyłączników przeciwporażeniowych, których celem jest odłączenie zasilania, czyli ochrona przed porażeniem
  • pomiaru skuteczności ochrony przeciwpożarowej – polega na sprawdzeniu, czy wyłącznik różnicowoprądowy odłączy zasilanie w przypadku pojawienia się napięcia na metalowej obudowie (np. na pralce, lodówce) 
  • pomiar rezystancji uziemienia
  • pomiary natężenia oświetlenia

Pomiary elektryczne wykonujemy na terenie woj. dolnośląskiego między innymi w takich miastach jak: Wrocław, Świdnica, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica, Jawor, Kamienna Góra, Bolków i inne.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, napisz do nas: elektryk@adrianszopa.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce “KONTAKT”.