Realizacje

rozdzielnica elektryczna

Zasilanie RG budynku NIK we Wrocławiu

Zakres wykonanych prac:

  • ułożenie zasilania 240 mm ze złącza kablowego do rozdzielni głównej
  • montaż oraz podłączenie rozdzielnic elektrycznej
  • zasilanie PPOŻ centrali pożarowej i hydroforu
  • przepięcie zasilania docelowego
  • pomiar rezystancji izolacji kabli